A Kárpát-medencei viszonyok 2007-ben

A Kárpát-medencei országok nemzeti identitása, munkaerőpiaci viszonyai, iskolázási helyzete és sok más érdekes téma vált kutathatóvá a KDK új gyűjteményével.

Papp Z. Attila, Veres Valér és munkatársaik a Kárpát-medence magyarságának társadalmi struktúráját, munkaerő-piaci viszonyait, jövőtervezését, migrációs potenciálját, iskolázottsági helyzetét, nemzeti identitását, a kisebbségi magyar közösségek Magyarországhoz és a többséghez való viszonyát vizsgálták "Kárpát Panel 2007" c. kutatásuk során. A gyűjteményben a kérdőíven és az adatbázison túl két publikáció is elérhető.